KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma KOLEKCE LEN
e-shop zdarma KOLEKCE LEVANDULE
e-shop zdarma KOLEKCE RUSTIQUE OLIVE
e-shop zdarma KOLEKCE VZOR MODROTISK
e-shop zdarma KOLEKCE ŽLUTÁ
e-shop zdarma VÁNOCEReklama:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

   


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě VOPE design. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel obchodu:

VOPE design

 

 

Marie Míčková, Zlínská 165, 763 14 Zlín
IČ: 04360591 DIČ:CZ8152113827

 


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu VOPE DESIGN jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky má prodávající dle Občanského zákoníku právo na uhrazení vzniklých nákladů za odeslání zboží a manipulačního poplatku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.


3. Ceny zboží

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím.


4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Veškeré zboží v eshopu nemusí být skladem. Bude-li skladem materiál, odešle prodávající zboží nejpozději do14ti pracovních dnů.

V případě, že je zboží dočasně vyprodáno, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován. V případě, že objednané zboží nebude moci být dodáno, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.
Vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi (kopii) a bankovní kontakt kupujícího! V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou vráceny. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu par. 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný nebo poškozený obsah...)


6. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci s kupujícím. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce.


7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.


 

11511 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!